reWINE – ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε κρασί, μία γουλιά (ή επαναχρησιμοποίηση) τη φορά

23
reWINE – ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε κρασί, μία γουλιά (ή επαναχρησιμοποίηση) τη φορά

Σήμερα, η Zero Waste Europe κυκλοφορεί το όγδοο κεφάλαιο της σειράς Μελετών Περιπτώσεων Κατανάλωσης & Παραγωγής με στόχο την προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων Zero Waste: «Η ιστορία του reWINE», οι οποίες αποδεικνύει ότι είναι εφικτός ένας κυκλικός και (πολύ) πιο βιώσιμος τρόπος κατανάλωσης κρασιού.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ιεραρχία απορριμμάτων, οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες υφίστανται ύφεση τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτεςστην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, τα μπουκάλια κρασιού δεν επαναχρησιμοποιούνται, γεγονός που καθιστά ζωτικής σημασίας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την εισαγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων συστημάτων στην αγορά – και έτσι γεννήθηκε το reWINE.

Στη βιομηχανία κρασιού, το γυαλί μιας χρήσης χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για τη συσκευασία. Από την μία, Το γυαλί έχει τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με άλλα υλικά συσκευασίας (δηλαδή κουτί PET, αλουμίνιο και ποτών). Από την άλλη πλευρά, το γυαλί είναι 100% επαναχρησιμοποιήσιμο και 100% ανακυκλώσιμο στο τέλος του κύκλου ζωής του και είναι ένα αδρανές υλικό, γεγονός που το καθιστά πιο κατάλληλο ως υλικό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών προσφέρει μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη. Με την παράταση της ζωής των υλικών, υπάρχει μεγάλη μείωση στις εκπομπές CO2 καθώς και στην πίεση στους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα. Στην πραγματικότητα, οι τελευταίες μελέτες το έχουν αποδείξει Η επαναχρησιμοποίηση ενός γυάλινου μπουκαλιού μόλις πέντε φορές μπορεί ήδη να μειώσει τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά πάνω από το ένα τρίτο σε σύγκριση με τα γυάλινα μπουκάλια μιας χρήσης.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης περίπτωσης, στην Καταλονία (Ισπανία)τα επαναγεμιζόμενα γυάλινα μπουκάλια αντιπροσωπεύουν μόνο το 19% της συνολικής ποσότητας γυάλινων φιαλών στην αγορά και αυτό περιορίζεται στον τομέα της HORECA (για ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ), βασικά με μπουκάλια μπύρας, αναψυκτικά και νερό. Η μελέτη περίπτωσης reWINE αποδεικνύει ότι η επαναχρησιμοποίηση γυάλινων φιαλών από την οινοποιία αποφέρει συνολικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας, καθώς και πολλαπλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις λιανικής και φιλοξενίας.

Μερικά από τα βασικά ευρήματα αυτής της μελέτης είναι:

  • Η επαναχρησιμοποίηση ενός γυάλινου μπουκαλιού μόνο 8 φορές (7 πλύσεις) θα μπορούσε ήδη να εξοικονομήσει μεταξύ 1,7-2,6 kg CO2 ισοδ./μπουκάλι;
  • Σε αυτό το έργο, συνολικά 82.239 γυάλινες φιάλες επαναχρησιμοποιήθηκαν και 171.058 τόνοι CO2 ισ. σώθηκαν (που ισοδυναμεί με τις εκπομπές που θα παρήγαγε ένα όχημα ταξιδεύοντας 11 φορές σε όλο τον κόσμο!)
  • Τα συστήματα επιστροφής καταθέσεων (DRS) είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η επιστροφή των φιαλών (έως 95% ποσοστό επιστροφής)
  • Σε αυτό το έργο, Αποτράπηκαν περισσότεροι από 21.756 τόνοι απορριμμάτων με την επαναχρησιμοποίηση και την αναπλήρωση γυάλινων φιαλών κρασιού.
  • ο Η απόσταση μεταξύ της εγκατάστασης πλύσης και του οινοποιείου (που ονομάζεται επίσης «οικολογική ακτίνα») είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση του οικονομικού κόστους των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών. Στην Καταλονία, η βέλτιστη απόσταση μεταξύ του οινοποιείου και του πλυντηρίου είναι 60 km, επαρκής για να καλύψει τις περιοχές κάθε Προστατευμένου Σχεδίου Προέλευσης (ΠΟΠ).
  • ο Το σύστημα επαναπλήρωσης φιαλών θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 330 πράσινες θέσεις εργασίας (εννιά φορές περισσότερες δουλειές από ένα μπουκάλι μονής κατεύθυνσης).

Τα οφέλη των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής υποστηρίζονται επίσης από πρόσφατες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης – που αποδεικνύουν, για παράδειγμα, ότι η μετακίνηση του 50% του τομέα των δοχείων τροφίμων και ποτών σε επαναχρησιμοποιήσιμα στην ΕΕ έως το 2030 θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 2,6 εκατομμύρια τόνους CO2 ισοδύναμα.

Η έλλειψη οικονομικών και νομικών κινήτρων για την υποστήριξη επαναχρησιμοποιήσιμων συστημάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για αυτό το μοντέλο. ωστόσο, το έργο reWINE αποκάλυψε ότι τα επαναγεμιζόμενα συστήματα για κρασί είναι δυνατά και, εάν κλιμακωθούν, θα συνεισφέρουν τρομερά στους στόχους του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης – για παράδειγμα, με τη θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων (π.χ. στόχους επαναχρησιμοποίησης, εναρμόνιση μορφών συσκευασίας, οικονομικά κίνητρα) και μέσων για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της μετάβασης προς την επαναχρησιμοποίηση. αλλά και μέσω επενδύσεων σε υποδομές αντίστροφης εφοδιαστικής.

Μάρθα ΜπέλτρανΔιευθυντής Έργου στο Rezeroτονίζει τον ρόλο της νομοθεσίας για να βοηθήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως το reWINE να ανθίσουν:Το έργο reWINE δείχνει ξεκάθαρα τον θετικό αντίκτυπο της επαναχρησιμοποίησης μπουκαλιών κρασιού στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και είναι το κλειδί για τη μετάβαση του κλάδου προς τη μηδενική σπατάλη. Αλλά για να διαδοθεί η επαναχρησιμοποίηση των φιαλών του κρασιού και να γίνει προσιτή στον οικονομικό τομέα, είναι απαραίτητες τόσο οι υποδομές όσο και οι κανονισμοί (όπως στόχοι επαναχρησιμοποίησης και αποτελεσματικά μέσα όπως τα συστήματα επιστροφής καταθέσεων).»


Κατεβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης

Schreibe einen Kommentar