ERP Software Company Cochin-Dieutek Developments

0
ERP Software Company Cochin-Dieutek Developments

Είτε η επιχείρησή σας είναι μεγάλη είτε μικρή, υπάρχουν πολλά οφέλη ERP που θα μπορούσε να κερδίσει η εταιρεία σας. Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια προσαρμόσιμη σουίτα εφαρμογών που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν και να διαχειρίζονται τις πιο σημαντικές διαδικασίες τους. Αν και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, δεν είναι όλα ομαλά. Το ERP έχει και τα μειονεκτήματά του. ERP Software Company Cochin.

Το λογισμικό ERP είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση. διαβάστε για τα πλεονεκτήματα του ERP στην επιχείρησή σας.

Τα συστήματα ERP αποτελούν πλεονέκτημα για πολλούς οργανισμούς. Κάνουν την επιχείρησή σας πιο ομαλή ενοποιώντας και προστατεύοντας τις πληροφορίες σας, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες και δημιουργώντας εύκολα κατανοητές αναφορές. Με αυτές και πολλές άλλες δυνατότητες, τα οφέλη των συστημάτων ERP σε έναν οργανισμό κάνουν τις καθημερινές σας λειτουργίες και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό πιο αποτελεσματικό.

  1. Εξισορρόπηση της ενοποίησης με προδιαγραφές
  2. Δεν χρειάζεται να επανατοποθετήσετε τα εργαλεία και να προσαρμόσετε το πρότυπο
  3. Οι λύσεις θα είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες
  4. Οι ροές εργασίας μπορούν να αυτοματοποιηθούν χωρίς να επηρεάζονται οι λειτουργίες
  5. Βελτιωμένη εμπειρία και διεπαφή πελάτη
  6. Ενισχύστε τις πωλήσεις σας ενισχύοντας το CRM σας

Εξισορρόπηση της ενοποίησης με προδιαγραφές

Η προσαρμογή του λογισμικού ERP επιτρέπει την ισορροπία μεταξύ ενοποίησης και προδιαγραφών, κάτι που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τις εταιρείες. Οι επιχειρήσεις με ένα έτοιμο ERP μπορούν απρόσκοπτα ενσωματώνουν τη ροή εργασιών των διαφόρων εσωτερικών τμημάτων και ομάδων τους. Με τη σειρά τους, αγοραστές και προμηθευτές θα έχουν μια θετική σχέση. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα με το έτοιμο λογισμικό ERP είναι ότι δεν είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία ή οργανισμό. Κάθε εταιρεία έχει συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις για λογισμικό ERP. Ακόμη και μέσα σε μία μόνο εταιρεία, τα διάφορα εσωτερικά της τμήματα και ομάδες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Τα συστήματα λογισμικού ERP μπορούν να προσαρμοστούν για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων συστήματος και ροής εργασιών. Επιπλέον, μπορούν ανάπτυξη και κατασκευή ενοτήτων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προδιαγραφές κάθε τμήματος και μονάδας του οργανισμού τους.

Δεν χρειάζεται να επανατοποθετήσετε τα εργαλεία και να προσαρμόσετε το πρότυπο

Όταν μια εταιρεία διαθέτει προσαρμοσμένο λογισμικό ERP της Dieutek, δεν χρειάζεται να προσαρμόσει τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, τις εφαρμογές ή τη στοίβα τεχνολογίας της σε αυτό που υλοποιείται. Εάν μια εταιρεία επιλέξει να προσλάβει την καλύτερη εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού ERP, ένα ERP μπορεί να σχεδιαστεί γύρω από την υπάρχουσα υποδομή, τα δίκτυα, τις δυνατότητες και τους πόρους της εταιρείας. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κάτι για να τον αφήσει να συνδέσει και να παίξει με τις τρέχουσες εφαρμογές εργασίας του. Το πιθανό πρόβλημα με ένα έτοιμο ERP θα ήταν ότι θα είχε ορισμένους περιορισμούς και περιορισμούς, με τα συστήματα ροής εργασιών, τις βάσεις δεδομένων, τις εφαρμογές παραγωγικότητας, τις πλατφόρμες κοινής χρήσης ή τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία πρέπει να ζητήσει άδεια αδειοδότησης είτε από τον πάροχο λογισμικού ERP είτε από την εταιρεία λογισμικού που τροποποιεί τους κωδικούς προϊόντων. ERP Software Company Cochin.

Οι λύσεις θα είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες

Ένα γενικευμένο και έτοιμο προς χρήση λογισμικό ERP έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει προβλήματα που όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά και συχνά. Οι δημιουργοί, οι προγραμματιστές και οι προγραμματιστές ERP χρησιμοποιούν ό,τι έχουν μάθει από προηγούμενους πελάτες για να δημιουργήσουν πλαίσια, δυνατότητες και λειτουργίες. Λόγω της ικανότητάς του να αντλεί από τις εμπειρίες τόσων πολλών επιχειρήσεων και πελατών, γίνεται σημαντικό πλεονέκτημα. Ένα άλλο αξιοσημείωτο μειονέκτημα των έτοιμων συστημάτων λογισμικού ERP είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο, την πελατεία ή τις δραστηριότητές τους. Μερικές φορές, όμως, προκύπτει ένα πρόβλημα που απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων. Δυστυχώς, αυτές οι λύσεις ενδέχεται να περιέχουν ασυμβατότητες καθώς είναι ενσωματωμένες στο πλαίσιο ενός έτοιμου συστήματος λογισμικού ERP.

Οι ροές εργασίας μπορούν να αυτοματοποιηθούν χωρίς να επηρεάζονται οι λειτουργίες

Το λογισμικό Dieutek ERP επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιούν τις λειτουργίες τους χωρίς να αναθεωρούν τα υπάρχοντα συστήματα, βάσεις δεδομένων, υποδομές, δίκτυα ή εφαρμογές τους. Επιπλέον, το προσαρμόσιμο ERP Dieutek δεν θα υστερεί ποτέ στο να ταιριάζει στις προδιαγραφές του τρέχοντος συστήματος ή της υποδομής της εταιρείας, καθώς έχει σχεδιαστεί με βάση αυτές τις προδιαγραφές. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να αυτοματοποιήσει ορισμένες από τις εργασίες και τις δραστηριότητές της χωρίς εκτεταμένες αλλαγές στο σύστημα λογισμικού ERP της. Η αυτοματοποίηση και η δημιουργία περιοδικών αναφορών είναι μια ουσιαστική πτυχή μιας στρατηγικής διαχείρισης έργου. Ωστόσο, δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε ένα γενικό ή έτοιμο σύστημα ERP. Επομένως, δεν είναι εφικτό, ειδικά εάν οι εφαρμογές παραγωγικότητας δεν ενσωματώνονται απρόσκοπτα στη λειτουργικότητα ροής εργασιών του συστήματος ERP.

Βελτιωμένη εμπειρία και διεπαφή πελάτη

Ο πιο συνηθισμένος περιορισμός των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν συστήματα ERP είναι ότι η διασύνδεση ιστοτόπων τους με δημόσια προβολή είναι απομονωμένη από τον διακομιστή βάσεων δεδομένων back-office και το σύστημα ροής εργασιών και τις εφαρμογές ενδιάμεσων λογισμικού. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουν και όσοι διαθέτουν γενικά ή έτοιμα συστήματα ERP. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να συνδέσουν τις εφαρμογές παραγωγικότητας και τα συστήματα ροής εργασίας τους με το ERP στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, με το προσαρμοσμένο λογισμικό Dieutek ERP, μια εταιρεία μπορεί να ενσωματώσει απρόσκοπτα τις υπάρχουσες διαδικασίες ροής εργασιών, υποδομές και εφαρμογές παραγωγικότητας με το προσαρμοσμένο σύστημα ERP που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού.

Ενισχύστε τις πωλήσεις σας ενισχύοντας το CRM σας

Με ένα προσαρμοσμένο σύστημα ERP, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού σας μπορεί επίσης να αναπτύξει προσαρμοσμένο λογισμικό CRM που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας και να εξορθολογίζει τις λειτουργίες της επιχείρησής σας. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια πλατφόρμα και ένα σύστημα CRM που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη δύναμη των ομάδων πωλήσεων της εταιρείας. Επιπλέον, πολλές εταιρείες εξετάζουν τώρα συστήματα ERP καταναλωτικής ποιότητας. Η εταιρεία θα είναι σε θέση να ενισχύσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ και τη μετατροπή των ερωτήσεων σε πωλήσεις σχεδιάζοντας και χτίζοντας ένα σύστημα ERP που θα αξιοποιήσει το CRM και τα δεδομένα πελατών της.

Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να εκτελέσετε μια ομαλή λειτουργία χωρίς να ανησυχείτε για τεχνικά ζητήματα. Αντί να ανησυχείτε για την επίλυση προβλημάτων, η εταιρεία σας μπορεί να επικεντρωθεί στην άνθηση και να γίνει η καλύτερη στον τομέα της.

Schreibe einen Kommentar