Όχι πια ντροπή: μια έκκληση προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια φιλόδοξη στρατηγική για τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως μιας χρήσης, τις πάνες και τα υγρά μαντηλάκια

22
Όχι πια ντροπή: μια έκκληση προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια φιλόδοξη στρατηγική για τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως μιας χρήσης, τις πάνες και τα υγρά μαντηλάκια

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2020

Τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως μιας χρήσης, οι πάνες και τα υγρά μαντηλάκια δημιουργούν σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθ‘ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη φάση παραγωγής έως το τέλος της ζωής τους. Πρωτοποριακή μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των προϊόντων εμμήνου ρύσεως μιας χρήσης, των βρεφικών πάνων και των υγρών μαντηλιών δείχνει πώς το ρεύμα παραγωγή απορριμμάτων του προϊόντα εμμήνου ρύσεως μιας χρήσης, βρεφικές πάνες και υγρά μαντηλάκια αντιπροσώπευαν περίπου 7.832.000 τόνους εντός της ΕΕ-28 μόνο το 2017. Αυτά τα απόβλητα επί του παρόντος δεν συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση, καταλήγοντας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης (13%), σε χώρους υγειονομικής ταφής (87%) ή σκουπίδια στο περιβάλλον.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης το «κρυμμένο» κόστος πίσω από τα απορρίμματα της εμμήνου ρύσεως, της βρεφικής πάνας και των υγρών μαντηλιών. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος απόφραξης των υπολειμμάτων λυμάτων από σωλήνες (λόγω της ανεπαρκούς έκπλυσης των προϊόντων εμμήνου ρύσεως μιας χρήσης και των υγρών μαντηλιών) ισοδυναμεί με μεταξύ 500 και 1.000 εκατ. ευρώ ετησίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιπτώσεις στο κόστος για τους καταναλωτές επισημαίνονται επίσης: με τη μετάβαση σε ένα κύπελλο περιόδου αντί για ταμπόν ή σερβιέτες μίας χρήσης, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν από 18 έως 119 ευρώ ανά άτομο ετησίως, με εξοικονόμηση εφ‘ όρου ζωής άνω των 4.400 €.

Μια πραγματική κυκλική οικονομία όπως οραματίζεται η ΕΕ είναι δυνατή μόνο εάν δοθεί επαρκής υποστήριξη στα επαναχρησιμοποιήσιμα μοντέλα και στην ανακύκλωση μετά την κατανάλωση. Για να επιτευχθεί η μείωση των απορριμμάτων που προέρχονται από αυτά τα προϊόντα και να γίνει η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, έχουν προταθεί σε συνέχεια μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. μελέτη σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα και τις συστάσεις πολιτικής για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των προϊόντων εμμήνου ρύσεως, των πάνων και των υγρών μαντηλιών σε όλη την Ευρώπη.

Τέτοια μέτρα επισημαίνονται επίσης στο α ενημέρωση πολιτικής, οπου εμεις κλήση ο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μια στρατηγική για την αύξηση της επαναχρησιμοποιήσιμης αγοράς για προϊόντα εμμήνου ρύσεως, πάνες και μαντηλάκια, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα ισοδύναμα μιας χρήσης συλλέγονται χωριστά και ανακυκλώνονται αποτελεσματικά. Μερικές από τις βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν τη ρύθμιση ένα στόχος επαναχρησιμοποίησης του 30% έως το 2030να αυξηθεί σε 60% έως το 2040 σε συνδυασμό με α στόχος χωριστής συλλογής για ανακύκλωση από τα υπόλοιπα εμμηνορροϊκά είδη μιας χρήσης, υγρά μαντηλάκια και πάνες 40% έως το 2025, 70% έως το 2030 και 90% έως το 2040.

Τα οικονομικά κίνητρα, όπως τα συστήματα εκτεταμένης ευθύνης παραγωγού (EPR) σε συνδυασμό με την οικολογική διαμόρφωση των τελών, θα πρέπει επίσης να είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτής της στρατηγικής, βοηθώντας στη χρηματοδότηση της μετάβασης από συστήματα μιας χρήσης σε επαναχρησιμοποιήσιμα συστήματα μέσω της εφαρμογής τοπικών συστημάτων πλύσης για επαναχρησιμοποιούμενες πάνες, για παράδειγμα.

«Μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ, δεν υπάρχει ειδικός κανονισμός για τη διαχείριση απορριμμάτων (συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση) αυτών των προϊόντων και δεν υπάρχει νομικό μέτρο για την υποστήριξη αποτελεσματικών κυκλικών συστημάτων – όπως επαναχρησιμοποιήσιμα μοντέλα και διαδικασίες ανακύκλωσης κλειστού βρόχου. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για αυτά τα προϊόντα που να διασφαλίζει ότι μόνο ασφαλή, κυκλικά και βιώσιμα προϊόντα διατίθενται στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπεται η αποτελεσματική συλλογή και ανακύκλωση προϊόντων μιας χρήσης .» Σχολίασε η Larissa Copello, Εκστρατεία Κατανάλωσης και Παραγωγής, Zero Waste Europe.

Τον τελευταίο καιρό, υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του τρέχοντος μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης, αλλά μέχρι στιγμής, οι υψηλές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται από προϊόντα εμμήνου ρύσεως, πάνες και υγρά μαντηλάκια μιας χρήσης δεν έχουν τέθηκε στο τραπέζι. Πέρα από το να κατηγορούμε τους καταναλωτές για τη χρήση αυτών των προϊόντων, η εφαρμογή πολιτικών, από περιβαλλοντική και ισότιμη σκοπιά, για τη ρύθμιση αυτών των προϊόντων και την προώθηση επαναχρησιμοποιήσιμων και μη τοξικών λύσεων είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων„. Σχολίασε η Alba Cabrera, Υπεύθυνη Σπουδών, Rezero.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Σημειώσεις

Κατεβάστε την Ενημέρωση Πολιτικής

Κατεβάστε τη μελέτη για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις

Κατεβάστε τη μελέτη για τα νομικά μέτρα

Πατήστε Λογαριασμόςcts:

Larissa CopelloΕκστρατεία Κατανάλωσης και Παραγωγής, Zero Waste Europe

[email protected]

Άλμπα Καμπρέρα, Υπεύθυνος Σπουδών, Rezero

[email protected]

Άγκνες ΜαρκόνCommunications Coordinator, Zero Waste Europe

[email protected] +32 (0) 456 078 038

Schreibe einen Kommentar