Χρήση μιας πλατφόρμας κοινωνικού σχολιασμού για εργασίες ανάγνωσης πριν από την τάξη

13
Χρήση μιας πλατφόρμας κοινωνικού σχολιασμού για εργασίες ανάγνωσης πριν από την τάξη

Αυτή η αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να εφαρμοστεί στην ανατρεπόμενη, μεικτή και παραδοσιακή μάθηση στην τάξη

Την περασμένη εβδομάδα Φόρουμ μελλοντικών τάσεωνο καλεσμένος Robert Talbert ανέφερε ένα εργαλείο κοινωνικού σχολιασμού με το όνομα Perusall. Ο Talbert είναι ο συγγραφέας του Flipped Learning: Ένας Οδηγός για τη Σχολή Ανώτατης Εκπαίδευσης και έβαλε τον μαθητή του να χρησιμοποιήσει το Perusall σε ορισμένα από τα μαθήματά του. Όταν έψαξα στο Perusall για να μάθω περισσότερα για αυτό, βρήκα αυτή η μελέτη και σκέφτηκα ότι άξιζε πολύ να το μοιραστώ σε μια γρήγορη σύνταξη.

Σε αυτή τη μελέτη, αρκετοί εκπαιδευτικοί* έβαλαν τους μαθητές να δουλέψουν με την πλατφόρμα κοινωνικού σχολιασμού για να διαβάσουν περιεχόμενο ψηφιακού σχολικού βιβλίου και να σχολιάσουν και να συζητήσουν διαδραστικά το υλικό πριν από κάθε τάξη. Το εισαγωγικό μάθημα φυσικής που η μελέτη επικεντρώθηκε στη μόχλευση αναστροφής μάθησης, με εργασίες ανάγνωσης πριν από την τάξη να αντικαθιστούν τις διαλέξεις και να χρησιμεύουν ως ο κύριος μηχανισμός για τη μεταφορά πληροφοριών. Φυσικά, η ανάγνωση περιεχομένου σχολικών βιβλίων πριν από ορισμένες τάξεις είναι επίσης συνηθισμένη στην παραδοσιακή μάθηση. οι επιπτώσεις εδώ μπορούν να ισχύουν για πολλές μεθοδολογίες διδασκαλίας.

Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι ενώ αυτή η μελέτη είναι συγκεκριμένη για τη χρήση αυτής της εφαρμογής (Perusall), υπάρχουν και άλλα παρόμοια εργαλεία διαθέσιμα. Στόχος μου εδώ είναι να μοιραστώ τις έννοιες πίσω από την παιδαγωγική και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Τα ψηφιακά κείμενα είναι ολοένα και πιο κοινά στην εκπαίδευση και τα εργαλεία και οι τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό να μάθουμε και να μοιραστούμε.

Η μελέτη εξετάζει τις πολλές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν με την προκαθορισμένη ανάγνωση και τα οφέλη από την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας με αφοσιωμένο τρόπο. Η Perusall παρέχει μια πλατφόρμα όπου οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν και να συζητήσουν το περιεχόμενο ψηφιακού σχολικού βιβλίου στο διαδίκτυο. Το λογισμικό περιλαμβάνει διάφορες κατασκευές για να βοηθήσει τους μαθητές να προσελκύσουν τους μαθητές, όπως είδωλα, τμηματοποίηση και θετική ψήφο.

Αυτό το γραφικό από τη μελέτη δείχνει το υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των αναγνωστικών εργασιών και στις δύο ενότητες της τάξης που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Οι μαθητές αφιέρωσαν κατά μέσο όρο 3 ώρες και 20 λεπτά διαβάζοντας και αλληλεπιδρώντας στην πλατφόρμα Perusall. Ήταν ξεκάθαρα δεσμευμένοι και αλληλεπιδρούν.

Στη συνέχεια, η μελέτη συνέκρινε τις επιδόσεις στις εξετάσεις που δόθηκαν στην τάξη στις δύο ενότητες του μαθήματος που χρησιμοποιούσαν το Perusall με τις επιδόσεις σε αρκετές προηγούμενες ενότητες του μαθήματος που χρησιμοποιούσαν ένα απλούστερο εργαλείο σχολιασμού που δεν ήταν μια διαδραστική κοινωνική πλατφόρμα.

«Τέλος, διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν Perusall αποδίδουν σημαντικά καλύτερα στις εξετάσεις εντός της τάξης από τους μαθητές που χρησιμοποιούν ένα απλό εργαλείο σχολιασμού χωρίς ορισμένες από τις λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης και μηχανικής μάθησης Perusall. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν υποδηλώνει αιτιότητα και πρέπει να ερμηνευθεί προσεκτικά δεδομένου του γεγονότος ότι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να συγχέουν τα αποτελέσματα.»

Η μελέτη Αξίζει να διαβαστεί για όποιον ενδιαφέρεται για την ιδέα της ανατρεπόμενης και μικτής μάθησης ή για τους δασκάλους που σκέφτονται πώς να κάνουν την απαιτούμενη ανάγνωση πιο αποτελεσματική δραστηριότητα. Όποιος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει υλικό ψηφιακών σχολικών βιβλίων σε ένα μάθημα μπορεί να θέλει να εξετάσει ένα συνεργατικό διαδικτυακό εργαλείο όπως το Perusall για τη βελτίωση της κατανάλωσης περιεχομένου, της κατανόησης και της απόδοσης του μαθήματος.

*Στο πνεύμα της πλήρους αποκάλυψης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Eric Mazur, εκπαιδευτικός του Χάρβαρντ που είναι γνωστός και σεβαστός στην ανατρεπόμενη μαθησιακή κοινότητα, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Perusall. Ένας άλλος από τους τέσσερις συγγραφείς είναι υπάλληλος της Perusall. Όπως έχω σημειώσει παραπάνω, δεν το γράφω για να προωθήσω το Perusall, αλλά για να αυξήσω την ευαισθητοποίηση σχετικά με μια δομή τεχνολογίας εκπαίδευσης που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων.

Schreibe einen Kommentar