Σχόλιο ειδικών για την τρέχουσα αστάθεια του τραπεζικού τομέα – Finance Monthly

0
Σχόλιο ειδικών για την τρέχουσα αστάθεια του τραπεζικού τομέα – Finance Monthly

Lindsay Johnston, Partner, Banking and Capital Markets, Infosys Consulting:

«Αναμένουμε ότι τα τρέχοντα επίπεδα αστάθειας στον τραπεζικό τομέα θα συνεχιστούν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, καθώς ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων τροφοδοτείται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο, δεν βλέπουμε μια επικείμενη τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη στον ορίζοντα, δεδομένων των γενικά υψηλότερων δεικτών κεφαλαίου και ρευστότητας σε σύγκριση με το 2008.

Οι παρεμβάσεις στη Silicon Valley Bank, την Credit Suisse και άλλους περιφερειακούς δανειστές των ΗΠΑ φαίνεται να έχουν ηρεμήσει τις αγορές και παρόλο που μπορεί να υπάρξουν περισσότερες συνέπειες μεταξύ των μικρότερων παικτών, αναμένουμε ότι η μετάδοση θα είναι περιορισμένη. Αναμένεται ότι οι τράπεζες θα επενδύσουν σημαντικά στη διαχείριση κινδύνων και στις λειτουργίες αναφοράς τους επόμενους μήνες».

«Αναμένουμε ότι τα τρέχοντα επίπεδα αστάθειας στον τραπεζικό τομέα θα συνεχιστούν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, καθώς ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων τροφοδοτείται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο, δεν βλέπουμε μια επικείμενη τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη στον ορίζοντα, δεδομένων των γενικά υψηλότερων δεικτών κεφαλαίου και ρευστότητας σε σύγκριση με το 2008.

Οι παρεμβάσεις στη Silicon Valley Bank, την Credit Suisse και άλλους περιφερειακούς δανειστές των ΗΠΑ φαίνεται να έχουν ηρεμήσει τις αγορές και παρόλο που μπορεί να υπάρξουν περισσότερες συνέπειες μεταξύ των μικρότερων παικτών, αναμένουμε ότι η μετάδοση θα είναι περιορισμένη. Αναμένεται ότι οι τράπεζες θα επενδύσουν σημαντικά στη διαχείριση κινδύνων και στις λειτουργίες αναφοράς τους επόμενους μήνες».

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΒ – 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016: Λογότυπο ή πινακίδα για την Credit Suisse Bank στην πλευρά του κτιρίου γραφείων στο Canary Wharf, Docklands, Λονδίνο, Αγγλία

Schreibe einen Kommentar