Εθνικές και περιφερειακές περιβαλλοντικές ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν την «Alianza Residuo Cero», μια συμμαχία Zero Waste στην Ισπανία

22
Εθνικές και περιφερειακές περιβαλλοντικές ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν την «Alianza Residuo Cero», μια συμμαχία Zero Waste στην Ισπανία

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Βρυξέλλες, 21/11/2018

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Απορριμμάτων, η Greenpeace, οι Ecologistas en Acción, Surfrider España, Rezero, Retorna και Amigos de la Tierra εγκαινιάζουν την Ισπανική Συμμαχία Μηδενικών Απορριμμάτων, «Alianza Residuo Cero».

Στόχος αυτής της συμμαχίας είναι να συνεργαστεί με δήμους και περιφέρειες για να υποστηρίξει τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Στοχεύει στην πρόοδο στη μείωση των απορριμμάτων και στα τέλη προετοιμασίας σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Οι οργανώσεις-μέλη έχουν μακρά ιστορία στην αντιμετώπιση των απορριμμάτων. Όλοι συμφωνούν στην απαραίτητη αλλαγή των μοντέλων παραγωγής και διανομής προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται και να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων. Αυτά τα συστήματα δίνουν προτεραιότητα στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έναντι της υγειονομικής ταφής – που θα πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο – και της αποτέφρωσης που δεν θα πρέπει καν να θεωρείται ως επιλογή, ακόμη και για ανάκτηση ενέργειας.

Η έγκριση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και οι τροποποιήσεις των οδηγιών μαζί με την πρόταση της πρόσφατης νομοθεσίας για τα πλαστικά μίας χρήσης στέλνουν σαφές μήνυμα στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό μοντέλο βασισμένο στα Μηδενικά Απόβλητα. Ως εκ τούτου, η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να δράσει άμεσα, καθώς η Ισπανία απέχει πολύ από το να επιτύχει τον στόχο της ΕΕ για το 2020 για 50% ανακύκλωση με τρέχον ποσοστό 30%.

Με τη συνεχή εφαρμογή μέτρων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, όπως η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων για κομποστοποίηση, η συλλογή από πόρτα σε πόρτα ή συστήματα Pay-As-You-Throw, τα προηγούμενα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν σημαντικά.

Ως εκ τούτου, η Alianza Residuo Cero αναπτύσσει προτάσεις για περιφερειακά και δημοτικά πολιτικά κόμματα καθώς και για ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες. Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχεδιάζουν πραγματικά να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και να δεσμευτούν για την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, πρέπει να συμπεριλάβουν αυτά τα μέτρα στο επόμενο νομοθετικό σώμα.

***

Το Alianza Residuo Cero είναι μέρος του Zero Waste Europe, ενός δικτύου που σχηματίζεται από 30 τοπικές και εθνικές ΜΚΟ σε 24 ευρωπαϊκές χώρες. Εντός του δικτύου, το «Zero Waste» νοείται ως ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων που διεγείρει τους φυσικούς κύκλους στους οποίους κάθε υλικό που απορρίπτεται κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί για μια άλλη διαδικασία. Zero Waste σημαίνει σχεδιασμό και διαχείριση προϊόντων με τρόπο που μειώνει τον όγκο και την τοξικότητα των παραγόμενων αποβλήτων. Επίσης, διατηρεί και ανακτά τα υλικά όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να καταφεύγει σε αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή. Υπό αυτή την έννοια, το μοντέλο Zero Waste στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη τυχόν εκπομπών που ρυπαίνουν τον αέρα, το νερό ή το έδαφος που απειλούν την ανθρώπινη υγεία, τα ζώα και τα φυτά παγκοσμίως.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το αρχικό δελτίο τύπου στα ισπανικά.

Πατήστε Επαφές:

Zero Waste Alliance

Alodia Pérez Muñoz (Friends of the Earth): +34 649 420 922
Carlos Arribas (Οικολόγοι σε Δράση): +34 676 048 331
Julio Barea (Greenpeace): +34 626 998 253
Rosa García (Rezero): +34 676 718 340
Vanessa Sarah Salvo (Surfrider Ισπανία): +34 688 684 611

Zero Waste Europe

Esra Tat, Συντονίστρια Δικτύου και Ανάπτυξης
[email protected] /+32 (0) 273 62 091

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Schreibe einen Kommentar